باكس پلاستيكي يك محفظه در دار است كه با هدف پوشش دادن تجهيزات الكتريكي ساخته شده است. استفاده از باكس پلاستيكي بيشتر با هدف رعايت اصول استاندارد نصب صورت مي گيرد. باكس هاي پلاستيكي انواع مختلفي دارند كه شامل باكس در دار، باكس ضد آب و ... مي باشد.
كاربرد هاي باكس پلاستيكي
باكس پلاستيكي براي نصب دوربين مداربسته دو كاربرد عمومي دارد:
1. براي جا دادن آداپتور و فيش دوربين چرا كه امكان قرار دادن اين متعلقات در داكت وجود ندارد.
2. براي پوشش دادن انشعابات و سربندي هاي انجام شده به ويژه در محيطهاي بيروني كه خطر ورود رطوبت به كابلها وجود دارد.
انواع باكس پلاستيكي
باكس هاي پلاستيكي در اندازه هاي متفاوتي ساخته مي شوند. اما اندازه هاي پر كاربرد آن عبارتند از:
  • باكس پلاستيكي 10*10
  • باكس پلاستيكي 10*15
  • باكس پلاستيكي 15*20
  • باكس پلاستيكي 17*24
  • باكس پلاستيكي 20*30

hikvision    هايك ويژن 

بيشتر بخوانيد:   دوربين مداربسته   دوربين مداربسته تي وي تي          تي وي تي   نصب دوربين مداربسته

   پكيج دوربين مداربسته