در ادامه مي خوانيد:

  1. زوم اپتيكال چيست
  2. كاربرد زوم اپتيكال چيست؟
  3. زوم ديجيتال چيست
  4. كاربرد زوم ديجيتال چيست؟
  5. تفاوت زوم اپتيكال و ديجيتال
  6. زوم با استفاده از فواصل كانوني مختلف
  7. نحوه محاسبه زوم اپتيكال
 

زوم اپتيكال چيست؟

زوم اپتيكال زماني اتفاق مي افتد كه اجسام دورتر را بدون كاهش كيفيت بزرگنمايي مي كند. در Optical zoom عناصر داخل لنز حركت مي كنند تا فاصله كانوني را كاهش و افزايش دهند. با كاهش فاصله كانوني ميدان ديد وسيع تر خواهد شد و جزئيات درون تصوير كمتر ديده مي شوند. تنها دوربين هايي با لنز متغير مي توانند از Optical zoom پشتيباني كنند. در كاتالوگ دوربين مداربسته اين زوم را با ضريب X نمايش مي دهند. به عنوان مثال 20X به معني اين است كه دوربين مي تواند تا 20 برابر بر روي سوژه زوم كند. زماني كه از Optical zoom استفاده مي كنيد ديدتان محدود مي شود اما جزئيات بيشتري را بدون افت كيفيت مي بينيد.

به عنوان مثال تلسكوب مبتني بر زوم اپتيكال عمل مي كند. در صورتي كه با كمك تلسكوب به ماه نگاه كنيد آن را در اندازه بزرگتري مي بينيد. با استفاده از زوم اپتيكال بدون كاهش كيفيت اجسام را بزرگتر و با وضوحي قابل قبول مي بينيد.

 

مزايا و معايب زوم اپتيكال چيست؟

  • مزايا : جزئيات را با وضوح بالا نمايش مي دهد.
  • معايب : بعد از ثبت تصوير امكان زوم اپتيكال وجود نخواهد داشت. زاويه ديد در Optical zoom محدود خواهد بود.

كاربرد زوم اپتيكال چيست؟

رايج ترين كاربرد زوم اپتيكال براي دوربين هاي مداربسته جاده ها است. اگر دوربين مداربسته جاده به زوم اپتيكال مجهز باشد مي تواند به سادگي پلاك خودرو را با وضوح قابل قبولي در حركت ثبت كند.زوم اپتيكال براي كارخانه ها، مترو، خيبان هاي پر رفت و آمد و… مورد استفاده قرار مي گيرد و مي تواند با زوم بر روي سوژه هاي مختلف تصاوير شفاف و واضحي را ثبت كند.